Kuśmidrowicz Jerzy ur. w 1924 r. we Lwowie; mgr inż. 1952 r. na Wydz. Mechanicznym PWr; dr 1966 r.; doc. 1968 r. Zatrudnienie: robotnik 1940-1941, traktorzysta – mechanik kierowca 1941-1946, nauczyciel technikum 1949-1951, w PWr od 1952 r. na stanowiskach od zast. asystenta do docenta w Katedrach: Elementów Maszyn, Silników Tłokowych. Kierownik Zakładu Silników Spalinowych i Eksploatacji Pojazdów 1978-1991. Współpraca z: Puckimi Zakładami Mechanicznymi dot. rozwoju silników łodziowych i kutrowych 1957-1968 – modernizacja silników P24, P150, 4P195; Zakładami Przemysłu Lotniczego i Budowy Silników – modernizacja silników GCT107. 4C90, 350 1970-1990. Obszar zainteresowań: badania trwałościowe i funkcjonalne silnika 6C107W; zastosowania technik: izotopowej, laserowej, elastooptyki do identyfikacji obciążeń węzłów silników spalinowych i procesów zużycia – kompleksowe badania trwałości i niezawodności autobusu Beriet PR110. Autor 117 publikacji, 2 skryptów, 7 patentów, 3 wzorów użytkowych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal 30-lecia PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski OOP. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Przeszedł na emeryturę w 1991 r.