Sitnik Lech ur. w 1948 r. w Łodzi; mgr inż. 1973 r. w Politechnice Wrocławskiej; dr nt. 1977 r.; dr hab. 1989 r. w Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie; doc. 1990 r.; prof. nadzw. PWr 1997 r.; stypendium naukowe RWTH Aachen (Niemcy) 1981-1983. Kierownik Zakładu Naukowo-dydaktycznego: Silniki Spalinowe 1991-1993; Napędów Spalinowych 1993-1996. Członek: Verein zur Forderung der Hydraulik und Pneumatik e. v Aachen 1981 - ; Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji 1994-2003; Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych od 2003 r.; Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Archiwum Motoryzacji” od 1994 r.; Przewodniczący rady Programowej Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Motoryzacji. Obszar zainteresowań: trwałość i niezawodność silników spalinowych oraz obniżanie emisji toksycznych składników spalin. Autor i współautor 213 publikacji naukowych w tym 5 wydawnictw książkowych; promotor 7 doktorantów. Nagrodzony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej z puli Ministra Przemysłu Maszynowego.