Janasz Teresa ur. w 1921 r. w Warszawie, zm. w 2001 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Leszek Winowski) – 1964 r.; dr hab. – 1976 r.; prof. nadzw. – 1991 r.; kier. Zakładu Prawa Rzymskiego; czł. zw. WTN – 1978 r.; czł. Zespołu Badawczo–Dokumentacyjnego przy OKBZH we Wrocławiu od 1969 r. Autorka dwóch książek. Wypromowała dr. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi – 1977 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1989 r.