Młynarski Tadeusz ur. 02.04.1929 r. Warta; dr hab. dyscyplina: automatyka i robotyka (31), biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (33), budo- wa i eksploatacja maszyn (44); kierunki i specjalności: teoria mechanizmów; miejsce pracy i stanowisko: ATH, Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 -profesor nadzwyczajny; studia, stopnie i tytuły naukowe: studia -Polit. Gdańska 1954; dr- Politechnika Krakowska 1964; dr hab.- Polit. Krakowska 1994; prof. (stanow.) -1995; publikacje -60, w tym książek - 4; wypromowanych doktorów - 3; stanowiska: dziekan Wydz. Mechanicznego 1972-1981, 1987-1990; przynależność do organizacji naukowych: Pol. Stow. Filmu Naukowego, SIM P -przewodniczący Za- rządu Głównego, Sekcja Teorii Mechanizmów, Polski Komitet Teorii Mechanizmów - członek do chwili obecnej. Zmarł 2003 r.