Porębski Tadeusz urodził się 16 kwietnia 1931 roku w Bielsku Białej, maturę uzyskał w 1950 roku. Od 1951 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. W 1956 uzyskał tytuł mgra inż. Mechanika o specjalności Maszyny Robocze Ciężkie. Od 1955 roku pracował jako z-ca asystenta w Katedrze Elementów Maszyn. W 1956 roku rozpoczął studia doktoranckie. Doktorem nauk technicznych został w 1961 roku, a doktorem habilitowanym w 1964. Od 1965 roku był docentem w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, od 1969 roku profesorem nadzwyczajnym. Za namową profesora Marka Zakrzewskiego zajął się zmęczeniem materiałów, głównie pod obciążeniami poliharmonicznymi. Wypromował 10 doktorów nauk technicznych, opublikował w czasie pracy w Politechnicznej Wrocławskiej 26 prac. w tym trzy monografie. Został Doktorem Honoris Causa Politechniki Kijowskiej w 1980 roku. Był wielokrotnie odznaczony odznaczeniami państwowymi, a także Francuską Legią Honorową w 1971r. Pełnił funkcje zastępcy Rektora od 1968 roku. następnie Rektora od 1969 do 1980 roku. Od roku 1994 do śmierci pracował w Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie. Zmarł 17 lipca 2001r.