Kasprzak Wacław urodził się 26 września 1932 roku w Golinie n/Wartą. Maturę uzyskał w liceum im. B. Chrobrego w Gnieźnie w 1951, w tym też roku rozpoczął studia w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym. Dyplom mgra inż. Mechanika ze specjalizacją Maszyny Robocze Ciężkie otrzymał w 1956 roku. Od września 1954 pracuje jako z-ca asystenta w Katedrze Mechaniki Technicznej przechodząc w tejże Katedrze wszystkie stopnie kariery asystenckiej. Doktorem nauk technicznych zostaje 1962, doktorem habilitowanym w 1967, docentem w 1967, profesorem nadzwyczajnym 1974, zwyczajnym 1992. Pełni funkcje Dyrektora ds. współpracy z przemysłem, od 1963-1969 Prorektora ds. Nauki i zastępcy Rektora od 1969 do 1981, Rektora od 1982 do 1984. Specjalizuje się w badaniach doświadczalnych rozkładów naprężeń w konstrukcjach, pomiarach rentgenograficznych, analizie wymiarowej, jest współtwórcą systemów oprogramowania do opracowywania wyników doświadczeń. Jest współautorem 5. książek i monografii, między innymi wspólnie z B. Lysikiem i M. Rybaczukiem monografii pt. „Dimensional Analysis in the Identification of Mathematical Models” World Scientific 1990, z współpracownikami podręcznika “Komputerowy System Obsługi Eksperymentu” PWT 1991. Obok Mechaniki Technicznej i Modelowania Matematycznego interesuje się też naukoznawstwem i prognozowaniem. Z tego zakresu opublikował wspólnie z K. Pelcem dwie książki, miedzi innymi „Strategie Techniczne - Prognozy”, Wyd. Atut 2003. jest autorem i współautorem ponad 100 prac, promotorem 9. zakończonych przewodów, wśród wychowanków 4. doktorów habilitowanych. Obecnie pracuje na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest wice przewodniczącym Komitetu Wydawniczego czasopisma „Studia Geotechnica et Mechanica” od roku 1975 i członkiem Komitetu Wydawniczego czasopisma „Materials Science” od 1975.