Gołaski Leszek urodził się 22 maja 1933 roku. Studia rozpoczął na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w 1951 roku. Dyplom mgra inż. mechanika ze specjalnością Maszyny Robocze Ciężkie uzyskał w 1956 roku. Pracę w politechnice Wrocławskiej rozpoczął w 1955r. Do roku 1964 był asystentem, w latach 1964-1970 był adiunktem. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1964r Od 1970-1986 był docentem. W 1986 roku rozpoczął pracę w Politechnice Świętokrzyskiej jako docent. W roku 1994 zostaje profesorem nadzwyczajnym, a w 1996 zwyczajnym. Pełnił funkcje z-cy dyrektora Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. W latach 1972-74 był kierownikiem Zakładu Inżynierii Materiałowej. W latach 1986-90 był prorektorem Politechniki Świętokrzyskiej i kierownikiem Zakładu Wytrzymałości Materiałów tej Uczelni, a obecnie jest kierownikiem Katedry Wytrzymałości Materiałów. Prof. L. Gołaski jest promotorem 9 zakończonych przewodów doktorskich. Współpracuje z licznymi uniwersytetami zagranicznymi między innymi z University of California, Lis Angeles i Uniwersytetem w Liverpoolu. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „Journal of Acoustic Emision” Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych i książki pt. „Elementy doświadczalnej mechaniki pękania”.