Żuchowski Ryszard ur. w 1933 r. w Medynie; mgr inż. w 1956; dr n. r. 1964; dr hab. 1968; docent 1972: prof. 1991; z-ca dyrektora Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem 1975-1978; w latach 1978-1992 kierownik Zespołu Naukowo-Badawczego, 1990 – 1991 dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. Od 1990 r. kierownik Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, a od 1992 – 1999 r. kierownik Zakładu Naukowo- Dydaktycznego Wytrzymałości Materiałów. Specjalizował się w mechanice ciał stałych odkształcalnych. Zaproponował własną koncepcję miary uszkodzenia materiału i przeprowadził doświadczalną weryfikację tej miary oraz ocenę wpływu rodzaju stanu naprężenia na procesy odkształcania i niszczenia stali żarowytrzymałych w warunkach cyklicznych zmian temperatury. Prowadził wykłady z Wytrzymałości Materiałów. Był autorem 91 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 2 monografii: Zmęczenie cieplne metali i elementów konstrukcji (1981), Analiza procesu zniszczenia podczas zmęczenia cieplnego metali (1986). Wypromował 4 doktorów nauk technicznych.