Kulisiewicz Maciej urodził się 23 maja 1946 roku w Zduńskiej-Woli. Studia wyższe ukończył w 1969 roku na wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego w specjalności teoria konstrukcji. W latach 1970-1972 pracował w Jelczańskich Zakładach Samochodowych zajmując się badaniami wytrzymałościowymi konstrukcji nośnych pojazdów samochodowych. Pracę naukową rozpoczął w 1973 roku w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej na stanowisku st. asystenta. W 1976 roku obronił pracę doktorską zaś w 1986 – kolokwium habilitacyjne. Tematem jego działalności naukowej jest dynamika konstrukcji mechanicznych w której to dziedzinie specjalizuje się w zagadnieniach identyfikacji i modelowania układów nieliniowych poddanych złożonym obciążeniom dynamicznym. Opracował oryginalne metody badawcze przeznaczone do określania własności opisujące straty energetyczne elementów maszyn i materiałów przy niesinusoidalnych obciążeniach periodycznych i obciążeniach losowych. Obecnie ma opublikowanych ponad 50 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem dwóch książek, dwóch skryptów, jednej monografii naukowej. Od 2003 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Dynamiki Układów Dyskretnych w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Otrzymał złotą odznakę Politechniki Wrocławskiej i Złoty Krzyż Zasługi.