Gabryszewski Zdzisław ur. w 1930 r. w Szczarze; mgr inż. w 1955; dr n. r. 1962; dr hab. 1968; prof. nadzw.1982; prof. zw. 1994; kierownik Zakładu Teorii Sprężystości i Plastyczności 1966- 1976; z-ca dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki 1970- 1972; dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej 1972- 1981 i 1984- 1987; dziekan Wydziału Mechanicznego 1987-1990; członek Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Mechanika 1983-1989; od 1999 r. do dnia 1 października 2002 r. kierownik Wydziałowego Zakładu Wytrzymałości Materiałów; członek Komitetu Mechaniki PAN 1987-1993. Zajmował się zależnością chwilowych warunków plastyczności od drogi obciążania, warunkami plastyczności i równaniami konstutywnymi ciał odkształcających się plastycznie – anizotropowych, opisem ciał o granicach zależnych od znaku. Wypromował 7 dr n. t. Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony dla Politechniki Wrocławskiej, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej. Autor 50 publikacji, 6 skryptów, 1 podręcznika akademickiego. Publikacje m.in.: „Wybrane zagadnienia teorii plastyczności ciał anizotropowych” 1968 r.; „Teoria sprężystości i plastyczności” 1987 r.; „Mechanika procesów obróbki plastycznej „ 1991 r. (współautor).