Jandy-Jendrośka Krystyna ur. w 1921 r., zm. w 1995 we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Lesław Adam) – 1951 r.; dr hab. – 1967 r.; prof.; kier. Zakładu Nauki o Finansach i Prawa Finansowego 1969–; prodziekan Wydz. Prawa 1975–1977; poseł na Sejm PRL 1976–1989. Wypromowała dr. hab. Autorka trzech książek.