Nowak Marian ur. w 1929 r., w Żarkach; pracownik kontraktowy 1954 r.; mgr inż. 1958 r.; dr n. t. 1966 r.; dr hab. 1973 r.; prof. nadzw. 1984 r.; prof. zw. 1994 r.; zast. dyr. Filii w Kłodzku ds. Wydz. Mechanicznego 1972-75; zast. dyr. Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej 1975-81 oraz 1984-90; członek Komisji ds. Przewodów Doktorskich Inst. Mater. i Mechaniki Technicznej 1975-83; przewodniczący tej Komisji 1983-86; przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Wydz. Mechanicznego 1993-2002; członek Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN, Oddz. Wrocław 1976-2002; członek Rady Społeczno-Naukowej Instytutu Kształcenia Nauczycieli, Oddz. W Legnicy 1986-90; członek Sekcji KBN (Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych) w VI i VII edycji projektów badawczych 1991-94; wypromował 3 dr n. t.; autor: 217 publikacji, m.in. 22 w wyd. PAN (Rozpr. Inż., Arch. Budowy Maszyn, Arch. Nauki o Mater., Zag. Ekspl. Maszyn) oraz 34 w wyd. zagranicznych (Mech. Kompozitnych Mater., Materialprüfung, Plaste u. Kautschuk), 4 książek oraz 5 monografii; odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia P.L., Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski O.O.P., Krzyż Oficerski O.O.P.; konstruktor 10 modelowych aparatów do oznaczania wytrzymałości tworzyw sztucznych, w tym półautomatycznej, 12-wrzecionowej maszyny zmęczeniowej, nagrodzonej w konkursie.