Okołów Bronisław ur. w 1932 r. w Aleksandrowie Kujawskim: mgr inż.1956: dr n. 1964: docent 1970 r. Specjalizuje się w mechanice ośrodków ciągłych oraz w metodach obliczeń konstrukcji. Prowadził wykłady z Mechaniki, Wytrzymałości materiałów, Technicznej teorii dźwigarów powierzchniowych oraz Metody elementów skończonych (pierwsza edycja w 1971 roku). Pełnił w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej funkcje: kierownika studium doktoranckiego (1972-1975), kierownika zespołu dydaktycznego (1976-1977), kierownika zespołu badawczego (1976-1977, 1985-1987). Jest autorem ponad 12 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz promotorem 2 prac doktorskich oraz 26 prac dyplomowych.