Karlic Tadeusz ur. w 1916 r. w Pokropiwnie; pionier miasta Wrocławia; pracę w Politechnice Wrocławskiej rozpoczął w maju 1945 r.; członek pionierskiej Grupy Naukowo-Kulturalnej; nr leg.29; kierował odbudową i uruchomieniem urządzeń grzewczych zespołu gmachów Politechniki Wrocławskiej przed zimą 1945/46; pracował w Laboratorium Katedry Obróbki Metali i Instytucie Technologii Budowy Maszyn jako kierownik Zakładu Technik Automatyzacji Wytwarzania; mgr inż. 1949; dr n.t. 1969; docent 1969. Twórca Szkoły Naukowej: Automatyzacji Systemów Wytwarzania. Wypromował 6 dr n.t. Autor licznych publikacji, inicjator badań i współautor rozwiązań cenionych i wdrożonych w przemyśle; wyniki Jego prac badawczych stanowią istotny wkład w dziedzinę podstaw automatyzacji wytwarzania. Posiadane odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka PWr. Zmarł w roku 2000.