Bałaziński Bogusław ur. w 1927 r. w Sosnowcu; asystent 1954 r.; dr n.t. 1964 r.; docent 1970-91; kierownik Zakładu Miernictwa i Sprzętu Pomiarowego; dyrektor Filii Politechniki Wrocławskiej w Kłodzku 1970-83; dyrektor Centrum Dydaktycznego PWr. 1982-84; z-ca dyrektora Instytutu Technologii Budowy Maszyn 1984-87; kierownik Centralnego Laboratorium Długości i Kąta PWr. 1977-91; rzeczoznawca obrabiarkowy w Polcargo 1957-70; członek Komisji Kształcenia Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Twórca Szkoły Naukowej: Metrologii Technicznej. Wypromował 8 dr n.t. Autor 50 publikacji, 4 skryptów i 4 patentów. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka PWr. Przeszedł na emeryturę w roku 1991.