Kubik Kazimierz ur. w 1931 r. w Bielsku-Białej; asystent 1955 r.; dr n.t. 1964 r.; docent 1969-91; kierownik Oddziału Wydziału Mechanicznego Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu 1969-72; zastępca dyrektora Filii PWr. w Wałbrzychu 1972-1975; dyrektora i zastępcy dyrektora Filii PWr. w Jeleniej Górze 1975-80; kierownik Zakładu Obróbki Ściernej 1968-76; z-ca Dyrektora Instytutu Technologii Budowy Maszyn ds. dydaktyki i wychowania 1987-91; pełnomocnik Rektora ds. spółki „HYDROMECH” 19990-91. Współtwórca Szkoły Naukowej: Obróbki Ściernej. Do szczególnych osiągnięć naukowych należy opracowanie podstaw teoretycznych projektowania docierarek tarczowych oraz stworzenie ośrodka obróbki ściernej materiałów trudnoobrabialnych. Wypromował 19 dr n.t. Autor i współautor 130 publikacji, 30 patentów i 2 skryptów. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka PWr.. Przeszedł na emeryturę w roku 1991.