Jędrzejewski Jerzy ur. w 1932 r. w Radomiu; asyst. od 1954 r.; inż.1954 r.; mgr inż.1956 r.; dr n.t. 1965 r.; adiunkt 1965 r.; docent 1970 r., prof. nadzw.1986 r.; prof.zw.2000 r.; kierownik Zakładu Konstrukcji Obrabiarek 1970-99; kierownik Zakładu Konstrukcji Obrabiarek i Systemów Wytwarzania 1999-2002; kierownik Środowiskowego Lab. Projektowania w Syst.CATIA od 1998 r.; z-ca dyrektora Pionu Współpracy z Przemysłem 1968-70; dyr. Pionu Nauk.-Tech. 1970-73; z-ca rektora 1973-75; red. nacz. Inżynieria Maszyn od 1996 r.; red. nacz. Machine Engineering od 2001 r.; Dyr. Agendy Wydawniczej Wrocławskiej Rady FSNT NOT od 1997; PAN-Komitet Budowy Maszyn Sekcja Podstaw Technologii i Sekcja Eksploatacji czł.; PAN 0/Wrocław czł. Komisji Mechaniki i Budownictwa; PAN 0/Poznań, czł. Komitetu Budowy Maszyn; czł. zwyczajny z wyboru Między-narodowego Stowarzyszenia Badań Technologii Mechanicznej CIRP od 1990; czł. zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce od 1996 r.; Akademia Nauk Nowego Jorku 1998-2001. Nominator do Japan Prize od 1996 r. Człowiek roku 1997 - American Biographical Institute Inc.; Członek Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT od 1998 r.; Członek ZG SIMP 1994-2001. Członek Honorowy SIMP. Członek Zarządu CADSOL-DESIGN 1998-2002. Twórca Szkół Naukowych: Diagnostyka i Nadzorowanie Systemów Obróbkowych oraz Modelowanie, Optymalizacja i Projektowanie Własności Cieplnych Obrabiarek. Wypromował 16 dr n.t., wśród wychowanków 2 dr hab. Autor 347 publikacji, 12 publikacji zwartych. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP. Szerzej o nim: Who is Who in the World and in Finance and Industry - Marquis Who’s Who.