Żebrowski Henryk ur. w 1930 r. w Desznie; studia w Politechnice Wrocławskiej w latach 1950-56; mgr inż. 1956; dr n.t. 1965 r.; docent 1969 r.; prof.nadzw. 1986 r.; prof. zw. 1994 r.; kierownik Zakładu: Obróbki Skrawaniem i Narzędzi 1963-75 r., Obróbki Wiórowej, Ściernej i Erozyjnej 1975-79 oraz w 1987-2000 r.; z-ca Dyrektora Inst.Techn.Budowy Maszyn od 1963-81 i w latach 1987-93. Przew. Komisji Inst. ds. Przewodów Doktorskich od 1973. Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN od 1987 r. Członek (od 1982 r.), przewodniczący (1993-2003) oraz Honorowy przewodn. Sekcji Podstaw Technologii Kom.Bud.Maszyn PAN i członek Prezydium tego Komitetu od 30.10.2003 r.; Członek Komisji Budowy Maszyn Oddz. PAN w Poznaniu oraz Komisji Mechaniki i Budownictwa PAN we Wrocławiu. Członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce od 1998 r. Przewodniczący Rad Programowych dwóch czasopism PAN: „Advances in Manufacturing Science and Technology” od 1993 r. oraz „Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji” od 1993 r. Członek Rady Naukowej Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie od 1999 r. Założyciel i Prezydent Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej od 1978 r. Wypromował 13 dr n.t., spośród nich: 1 prof.zw., 5 dr hab. Autor i współautor 185 publikacji, 5 skryptów; opracował rozdział XI „Szlifowanie i inne obróbki ścierne. Poradnik tom I Obróbka skrawaniem”, Warszawa, WNT 1991 r. Odznaczenia ważniejsze: Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej; Srebrna i Złota Odznaka SIMP, Srebrna i Złota Odznaka NOT. Szerzej o nim: Encyklopedia Actus Purns. Kto jest Kim w Polsce Nowego Millenium (2000-2002).