Koch Jan ur. w 1931 r. w Kobylnicy (woj.Lwów); mgr inż. 1956 r.; dr n.t. 1964 r.; dr hab. 1972 r., prof. nadzw. 1976 r.; prof. zw. 1990 r. Kierownik Zakładu Obrabiarek, Automatyzacji i Organizacji 1965-2002, zatrudniającego w 2002 r. 50 pracowników i doktorantów. Zastępca dyr. Instytutu 1971-81. Członek Senatu Politechniki Wrocławskiej 1981-2002; Prorektor PWr. 1985-87; Dyrektor Inst. Technologii Maszyn i Automatyzacji 1987-93; Dziekan Wydz. Mech. 1993-99. Twórca i Kierownik Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii od 1995 r. Współtwórca kierunku studiów „Automatyka i Robotyka” oraz „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” w skali PWr. oraz całego kraju. Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN od 1978 r.; Członek Rady Progr. czasopisma PAN „Postępy Technologii” 1981-86, czasopisma „Mechanik” od 1979 r.; Konsultant w Fabryce Automatów Tokarskich we Wrocławiu 1979-97; Członek Rady Nauk. Centrum Badaw.-Konstr. 1977-90. Członek Zespołu Ekspertów MEN od 1992 r.; Członek Rady Głównej MEN 1990-93; Członek KBN z wyboru w latach 1991-94 i 1997-2004. Członek Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 1997-2000. Współtwórca oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. od 1997 r. Twórca Szkoły Naukowej: Systemów Produkcyjnych i Automatyzacji. Twórca Centrum Systemów Produkcyjnych w ITMiA uznanego przez Komisję UE jako „Centrum Doskonałości”. Wypromował 22 dr n.t., wśród wychowanków 3 prof.; autor około 200 publikacji, 3 książek oraz 140 opracowań dla przemysłu. Wykładowca Uniwersytetu w Dreźnie 1971-91 oraz Uniwersytetu w Stuttgarcie od 1985 r. Posiadane odznaczenia: Medal Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP, Medal Zasłużony dla PWr., Doktor Honoris Causa Politechniki Szczecińskiej (2002).