Teleżyński Henryk ur. w 1905 r w Poniewieżu na Litwie; zm. 26.05.1989 r. w Głoskowie k. Piaseczna; dr filozofii 1931 r.; dr hab. 1950 r.; prof. nadzw. 1950 r.; prof. zw. 1964 r.; 1932-35 stypendysta Funduszu Kultury Narodowej w Zakładzie Genetyki SGGW; 1935-1939 asystent w Zakładzie Biologii Ogólnej Instytutu Biologii Doświadczalnej T.N.W.; wykładowca Wyższego Kursu Nauczycielskiego 1941-1942; starszy asystent w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin UW; zast. prof. i kierownika Katedry Anatomii i Cytologii Roślin UWr. 1947- 1950; kierownik Katedry Anatomii i Cytologii Roślin UWr. 1950-1961; p.o. dyrektora Instytutu Botaniki UWr. 1948-1952; samodzielny prac. nauki - kierownik Katedry Anatomii i Cytologii Roślin UW 1954-1955, od 1956 prof. i kierownik Katedry Anatomii i Cytologii Roślin UW; prodziekan i dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych UWr.; czł. sekretariatu naukowego Wydziału II PAN; delegat ministra szkolnictwa wyższego do Komitetu Botanicznego PAN; rzeczoznawca przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego; czł. Komitetu Redakcyjnego Acta Societatis Botanicorum Poloniae od 1960 r.; 1953-1954 czł. Zarządu Głównego PTB; 1955-1973 przew. Zarządu Głównego PTB; 1975 r. czł. honorowy PTB. Autor 14 publikacji. Twórca Szkoły Naukowej: Anatomia Rozwojowa Roślin; Szerzej o nim: Prof. Henryk Teleżyński (1905-1989). Wiadomości Botaniczne 1992,36(3/4), str.55-57.