Klamut Jan ur. 1936 we Lwowie, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego - mgr fizyki 1958. Dr nauk fizycznych 1965, dr hab. nauk fizycznych 1971, profesor 1990; pracuje w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu; z ca dyrektora 1972-1981, dyrektor 1984-1993 oraz 1999-2002, kierownik Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych 1972-1981, kierownik Zakładu Nadprzewodnictwa od 1996, kierownik Oddziału Nadprzewodnictwa i Niskich Temperatur 1993-1998. Od 1993 - dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu. Członek Rady Dyrektorów PAN 1999-2002. Członek Komitetu Fizyki PAN od 1978, Komitetu „Polska 2000” 1984-1987, Komitetu Badań Materiałowych Oddziału PAN we Wrocławiu od 1975, International Institute of Refrigeration w Paryżu 1985-1993, Komitetu Redakcyjnego „Low Temperature Physics” od 1994; członek komitetów programowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Członek Rad Naukowych: Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu od 1971, Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego 1972-1976, Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu od 1984, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu od 1989. Wypromował 8 doktorów nauk fizycznych, wśród nich 5 habilitowało się, 1 został profesorem. Autor 146 publikacji w tym 105 oryginalnych prac naukowych, współautor 1 książki oraz redaktor 5 monograficznych opracowań zbiorowych (w tym 2 w Springer-Verlag). Doktor h. c. Rosyjskiej Akademii Nauk (2001). Nagrody naukowe: Sekretarza Naukowego PAN (1971, 1978, 1988, 1989); Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1990). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984).