Skowroński Jerzy Ignacy ur. w 1901r. w Humaniu; Absolwent, asystent i adiunkt P.W., dr n.t. w 1936 r.. Od kwietnia 1945 r. delegat rządu ds. uruchomienia dolnośląskiej energetyki i jej pierwszy dyrektor. Prof. P.Wr. od kwietnia 1946 r., twórca Katedry Techniki Wysokich Napięć (1946-1970); dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego (1946-1948), pierwszy dziekan Wydziału Elektrycznego (1948-1950), dr h.c. P.Wr. (1976), czł. założyciel i wieloletni prezes WTN, czł. Rzeczywisty PAN (1964), czł. założyciel wrocławskiego oddziału SEP, członek honorowy SEP (1975), czł. Międzynarodowego Stowarzyszenia Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE) od 1930r., członek Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego współpracującego z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną (IEC) od 1924 r.. Organizator i pierwszy dyrektor Wrocławskiego Oddziału Instytutu Elektrotechniki (1948). Twórca Wrocławskiej Szkoły Naukowej Materiałoznawstwa Elektrycznego i Elektrotechnologii. Wypromował 18 doktorów nauk technicznych, z których 12 uzyskało tytuł profesora. Autor ponad 100 publikacji, w tym 5 podręczników - np. Poradnik Materiałoznawstwa Elektrycznego, PWT, 1959, (26 współautorów, ponad 1000 stron 3 wydania). Za działalność patriotyczną i udział w kampanii 1920 r. odznaczony Krzyżem Niepodległości. Laureat państwowej nagrody I stopnia (1984), nagrody naukowej miasta Wrocławia (1966), odznaczony tytułem Budowniczy Wrocławia. Inne ważniejsze odznaczenia: Order Sztandaru Pracy I kl. (1984), medal za wybitne zasługi dla Politechniki Wrocławskiej (1971), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. Pożaryskiego (SEP), Medal Kopernika (PAN).