Kożuchowski Jan ur. w 1911, w Łodzi, inż. elektryk, ekon., prof. PWr i PWa, dziekan Wydz. Elektr. PWr (1961-1962), twórca i kier. Katedry Systemów Energetycznych PWr (1947-1972), inicjator i organizator kierunku informatyki i zarządzania PWa (1972-81), twórca i wieloletni dyr. Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych (IASE), współtwórca Inst. Energetyki w Warszawie i jego 1. dyr. Nauk. (1956-1959). Twórca szkoły naukowej kompleksowych badań systemów elektroenergetycznych, wykorzystującej nowoczesne metody i narzędzia automatyki, informatyki i zarządzania, rozwijanej w Politechnice Wrocławskiej, IASE i Politechnice Warszawskiej, organizator kilkunastu laboratoriów nauk.-dyd. wyposażonych w unikalne urządzenia analogowe i cyfrowe (zastosowane także w energetyce), wiceprezes Z.G. PTC; członek: WNT, Pol. Kom. Aut. i Pom., Kom. En. i Kom. El. PAN, PTETiS, Rady Gł. d.s. Gosp. Pal.-En., ekspert Kom. Energ. RWPG. Badania teoretyczne i stosowane SEE, kilkadziesiąt publikacji i monografii m. in.: Eksploatacja SEE (1951), Cybernetyka SEE (1982), Informatyka sterowanie i zarządzanie w el.-en. (1987), Sterowanie SEE (1993). Promotor ponad 40 rozpraw doktorskich, obronionych w Politechnice Wrocławskiej i Warszawskiej. Odznaczony m. in. 1 kl., Krzyżem Kawalerskim O.O.P., Medalem Komisji Ed. Narod., Laureat Nagrody Państwowej 2 st. Zmarł 1994, pochowany w Warszawie.