Cegielski Marian ur. 1925 r. w Tarnopolu; praca przymusowa w Niemczech od VII 1944r. do VI 1945r.; mgr inż. 1952., dr n.t. 1961r.; dr hab. 1969r.; prof. ndzw. 1982r.; kierownik zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych od 1972r. do 1990r.; prodziekan Wydziału Elektrycznego od 1975r. do 1978r.; dziekan Wydziału Elektrycznego od 1984r. do 1990r.; prof. zw. Pol. Wr. 1991r.; członek Centralnej Komisji ds. stopni naukowych i tytułu naukowego od 1990r. do 1999r.; członek Komitetu Badań Naukowych od 1994r. do 2000r.; przewodniczący Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN od 1990r. do 2004r.; członek Komitetu Elektrotechniki PAN od 1990r. do 2004r.; członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, członek zespołu koordynującego współpracę Akademii Nauk Europy Wschodniej, członek Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 1996r.; członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1994r.; doctor honoris causa AZOV State Technical University – Ukraina 1998r.; Medal – Wybitnie Zasłużony dla Politechniki Wrocławskiej 2000r. Wypromował 12 dr n. t., 5 dr hab., 3 prof. Autor 73 publikacji, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1986r.; Medal Komisji Edukacji Narodowej 1988r.; Odznaka Zasłużony dla Energetyki 1987r., Złota Odznaka Województwa i m. Wrocławia 1983r. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej 2000, wyd. Helion str. 53-54 i Współcześni Uczeni Polscy (Słownik Biograficzny tom I. A-G, Ośrodek Przetwarzania Informacji z poparciem finansowym KBN) str. 205.