Trojak Jan Urodzony w 1913 r. w Isypowcach woj. tarnopolskie. mgr inż. w 1940 r., prof. nzw. w 1962 r., prof. zw. 1971 r. kierownik Zakładu Zabezpieczeń Przekaźnikowych 1954-1957 r. kierownik Katedry Zabezpieczen i Automatyki W Energetyce 1957-1968 r. dyrektor Instytutu Energoelektryki 1968-1981r., prodziekan Wydzialu Elektrycznego 1962-1966 r., dziekan Wydziału Elektrycznego 1964-1966 r., członek prezydium Polskiego komitetu Wielkich Ssieci Elektrycznych od 1957 r., członek Coference Internationale des Grnds Reseaux Electriques w Paryżu, członek Instytution of Electrical Engineers w Londynie, członek SEP od 1946 r., członek Zarządu Głównego SEP od 1981 r. przewodniczący Rady Głównej Energetyki przy KNiT. Twórca szkoły naukowej w zakresie Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej. Promotor 20 doktorów, 7 dr hab., 2 prof. zwycz., 2 prof. nadzw. 2 książki, ca 40 publikacji. Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P. Złota Odznaka Honorowa SEP i NOT. Doktorat Honorowy Politechniki Wrocławskiej. Zmarł w 1994 r.