Kaniak Józef ur. 1909 r.we Lwowie; zm. 1984 we Wrocławiu; dr med. w 1945 r.; docent 1954, prof. nadzw.1958, prof. zw. 1974; 1945 szef sanitarny PCK Okręgu Dolnośląskiego; 1945-1950 ordynator i adiunkt II Kliniki Chorób Wewnętrznych; 1950-1967 kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, 1967-1970 kierownik I Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych; 1970-1979 twórca i kierownik Kliniki Angiologicznej. Główne kierunki badań: choroby naczyń obwodowych. Pionier polskiej angiologii. Twórca pierwszej Poradni Cukrzycowej i Chorób Naczyń Obwodowych w 1953 r.; Wypromował 23 dr med., opiekun 5 przewodów habilitacyjnych, promotor 2 doktoratów honoris causa AM. Autor 201 prac, autor podr. angiologii. Liczne odznaczenia nadane przez Radę Państwa, Ministerstwo Zdrowia, PCK, Uczelnie akademickie.