Knapik Zbigniew ur. w 1926 r., w Samborze; dr med. 1960r., dr hab. 1966 r., prof. nadzw. 1975 r., prof. zw. 1984 r., dr h.c. AM w Białymstoku 2001 r.; Specjalista I i II stopnia z chorób wewnętrznych, gastrolog; 1967-1970 docent w I Klinice Chorób Wewnętrznych; 1970-1996 twórca i kierownik Kliniki Gastroenterologii; 1974- 1981 Dziekan Wydz. Lek.; 1990-1993 Rektor AM; 1984-1990 czł. Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN i Komitetu Żywności i Żywienia Człowieka PAN, od 1990 czł. Komitetu Terapii Dośw. PAN.; 1977-1982 V-ce przew. Oddz. Wrocławskiego Pol. Tow. Lek.; 1982-1992 V-ce przew Zarządu Głównego Tow. Internistów Pol. Od 1978 czł. założyciel i czł. Zarządu Głównego Pol. Tow. Gastroenterologii. Czł. zwycz. International College of Psychosomatic Medicine, Association Europeenne et Mediterraneenne de Gastrologie et Proctologie. Od 1994 zał. i red. nacz. pisma Gastroenterologia Polska. Główne kierunki badań: motorycka przewodu pokarmowego, rola Helicobacter pylori w etiopatogenezie chorób żołądka, hepatologia, polekowe uszkodzenia przewodu pokarmowego. Wypromował 26 dr med., patron 3 dr hab. Autor 328 publikacji, 4 podręczniki, 27 rozdziałów w podręcznikach interny. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski;Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Zasłużonemu- Polskie Towarzystwo Lekarskie, Medal Towarzystwa Internistów Polskich, Medal Gloria Medicinae. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej Medycyny 2002 i Woreyd Almanach 2001.