Lubczyńska-Kowalska Wanda ur. w 1933r., w Warszawie; dr n. med. 1967 r.; dr hab. med. 1979r.; prof. nadzw. 1990 r.; prof. zw. 1997 r. Specjalista I i II stopnia z chorób wewnętrznych, gastrolog; prof.zw Akademii Wych Fizycznego od 1998; czł. Komisji Rektorskiej do nadawania tytułu Doktora Honoris Causa. Członek Komitetu Redakcyjnego Gastroenterologia Polska. Opiekun Naukowy i czł. Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 1980 r. Przewodnicząca Oddz. Dolnośląskiego Pol. Tow. Gastroenterologicznego przez 3 kadencje, ostatnia od 2001 r. V-ce Przewodniczaca Oddz. Wrocławskiego Pol. Tow. Lekarskiego, V- ce Przewodnicząca Klubu Endoskopowego Oddz. Wrocławskiego Pol. Tow. Gastroenterologicznego przez 1 kadencję. Czł. zwyczjany Wrocławskiego Tow. Naukowego od 1984 r. Główne kierunki badań: zespól poresekcyjny żołądka, choroba wrzodowa żołądka, wpływ alkoholu na błonę śluzową żołądka, proces starzenia się organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przewodzie pokarmowym. Wypromowała 5 dr n. med., 2 dr wych. fiz.; promotor 76 prac mgr. Autorka 172 prac nauk., 2 skryptów dla studentów, 17 rozdziałów w podręcznikach nauk. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski O.O.P., Medal Academia Medica Wratislaviensis Polonia, Medal 50- lecia Akademii Medycznej,Medal Pol. Tow. Lek. Bene Meritus, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego. Szerzej o niej: Złota Księga Nauki Polskiej Medycyny 2002 i Woreyd Almanach 2001.