Aroński Antoni ur.1919 w Warszawie, studia lekarskie rozpoczął w Państwowym Instytucie Medycznym we Lwowie, tytuł lekarza uzyskał w 1950r. w Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1951 – doktorat, 1964 habilitacja, 1974 profesor nadzwyczajny, 1982 profesor zwyczajny, 2 doktoraty „honoris causa” - AM we Wrocławiu (1990) i Śl. AM w Katowicach (1991). Specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii i farmakologii. Uczony, pionier w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, stworzył szkołę naukową „Anestezjologia i intensywna terapia”. W 1963r. stworzył Międzykliniczny Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii przekształcony później w Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którym kierował do 1989 roku. Studia anestezjologiczne w wielu renomowanych ośrodkach zagranicznych, członek-akademik Europejskiej Akademii Anestezjologicznej, członek korespondent Niemieckiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Medycyny. 1978-1986 wiceprezydent Europejskiej Sekcji Światowej Federacji Towarzystw Anestezjologicznych. Od 1959 członek PTAiIT, gdzie pełnił funkcje: prezesa, wiceprezesa, sekretarza generalnego, w latach 1963-1998 - przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału PTAiIT. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Funkcje w nadzorze specjalistycznym: specjalista wojewódzki, regionalny i członek zespołu specjalisty krajowego, członek Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Farmakologii Klinicznej i Racjonalizacji Farmakoterapii, członek Komisji Leków przy Ministrze Zdrowia. Wyróżniony nagrodami: Ministra Zdrowia, m.Wrocławia, Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni m.Wrocławia. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta. Tytuł honorowy - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” i złoty order St.Fortunata. Zmarł w 1998 roku. Szerzej w wydaniu „Historia Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytety Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702-2002” pod redakcją Waldemara Kozuscha, Wydawnictwo Uniwersytety Wrocławskiego, Wrocław 2002, str.288.