Durek Grażyna Anna ur.1945 w Krakowie, 1963-69 studia na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu, specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii: 1972 Iº, 1980 IIº, 1979 doktorat, 2002 habilitacja. Stypendia zagraniczne; 1986 - Klinika Centrum Anestezjologii Uniwersytetu w Ulm w Niemczech, 1987 - Universitet w Monachium, 1997 - Szpital Dziecięcy w Bremie. 1971-79 asystent, od 1980 adiunkt w Międzyklinicznym Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM we Wrocławiu, od 2000 roku z-ca kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM we Wrocławiu. Od 1990 członek Rady Wydziału Lekarskiego. 1990-1996 sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 1999-2002 członek Sądu Koleżeńskiego PTAiIT, od 2002 wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG PTAiIT. Od 1999 konsultant wojewódzki ds. anestezjologii i intensywnej terapii dla woj.dolnośląskiego, kierownik specjalizacji 26 lekarzy. Główne kierunki badań: znieczulenie porodu, anestezja pediatryczna, leczenie płynami, żywienie sztuczne, ból pooperacyjny, sepsa i wstrząs septyczny. Autorka 150 publikacji, w tym 5 rozdziałów w książkach. Zespołowe przygotowanie zadań testowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii - nagrodzone Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Kilka nagród rektora AM (1983,1988,1987), nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Członek: Polskie Towarzystwo Lekarskie, Dolnośląska Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Grupa Robocza ds. Sepsy w Polsce (od 2001). Szerzej „Who is who w Polsce”, wyd.II , Verlag Zug. 2003, str. 826.