Kübler Andrzej ur. 1946 w Łańcucie, 1964-70 studia medyczne w AM we Wrocławiu, 1972-76 studia doktoranckie zakończone doktoratem, 1972 specjalizacja Iº i w 1977 IIº w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, 2004 specjalizacja z medycyny paliatywnej, 1984 habilitacja, 1992 prof.nadzw., 1996 prof.zw. Od 1989 kierownik Katedry i Kliniki Anest.i Int.Ter.AM we Wrocławiu. 1993-96 prorektor ds.Klinicznych AM, 1996-1999 prorektor ds.Nauki AM. 1996-2000 Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. W latach 1990-1996 Prezes Zarządu Głównego PTAiIT, od 1998 Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału PTAiIT, przewodniczący Polskiej Grupy Roboczej ds. Sepsy. Główne kierunki badań: farmakologia leków anestetycznych i przeciwbólowych, wentylacja mechaniczna, wstrząs kardiogenny, niewydolność wielonarządowa, ból pooperacyjny, ból przewlekły, sepsa i wstrząs septyczny. Redaktor naczelny czasopisma „Medycyna Intensywna i Ratunkowa. Opiekun 2 przewodów habilitacyjnych, promotor 32 doktoratów. Autor 331 publikacji w piśmiennictwie polskim i zagranicznym, 4 rozdziałów w podręcznikach ogólnej medycyny, redakcja 2 podręczników, tłumaczenie podręczników zagranicznych Złoty Krzyż Zasługi, Medal 50-lecia AM. Szerzej w „Who is who w Polsce”, wyd.II, Verlag Zug. 2003, str. 2227-2228.