Jakubaszko Juliusz ur.1943 we Lwowie, 1961-67 studia medyczne w AM we Wrocławiu, 1974 doktorat, 1990 habilitacja, 2002 profesor nadzw., 1974 II stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, 2000 specjalizacja z medycyny ratunkowej, 1999-2002 konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej, od 2004 konsultant wojewódzki w tej dziedzinie. Organizator pierwszego w Polsce i Europie Środkowej Kongresu Medycyny Ratunkowej. Główne kierunki badań: monitorowanie w anestezjologii i intensywnej terapii, hemodializa i hemofiltracja w intensywnej terapii, resuscytacja, medycyna ratunkowa, medycyna hiperbaryczna. Autor 160 publikacji, autor polskiego wyd. podr. O.Kirschnika „Pielęgniarstwo” oraz autor kilku podręczników do medycyny ratunkowej. Złoty Krzyż Zasługi. Członek ACEP (członek honorowy), PTMR (członek-założyciel, prezes), EUSEM (wiceprezydent), członek „Club of Leuven”, od 1999 prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, czł. ZG International Federation for Emergency Medicine, czł Undersea and Hiperbaric Medical Society. Promotor 6 doktoratów. Szerzej „Who is who”, wyd.II Verlag Zug. 2003, str. 1445-1446.