Wilimowski Marian ur.1924 w Katowicach; lek. med. 1951; dr n. med. 1960; dr hab. n. med. 1963; prof. nadzw. 1976; prof. zw. n. med. 1981; kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii 1965–1994; rektor AM we Wrocławiu 1981–1987, przewodniczący Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia 1981–1987, czł. Senatu AM 1987–1990, kierownik Studium Doktoranckiego AM we Wrocławiu 1971–1978, wicedyrektor Instytutu Fizjologiczno - Farmakologicznego 1970–1981, czł. licznych komisji AM we Wrocławiu, organizator i kierownik Oddziału Terenowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu 1987–1991, organizator Pracowni Farmakologicznej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, czł. Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN, Komisji Farmakologii tego Komitetu, Komitetu Terapii PAN, Komisji Farmakologii Klinicznej, Podkomisji Farmakokinetyki i Biofarmacji, Komisji Chronofarmakologii, Komisji Prawidłowego Użytkowania Leków, Sekcji Badań nad Nowym Lekiem tego Komitetu, członek Komitetu Nauk o Leku PAN, Komisji Leku Syntetycznego tego Komitetu, Komitetu Podstawowych Nauk Medycznych, od 1966 czł., 1989–1992 przewodniczący, od 1992 wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, czł. Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Unii Farmakologii IUPHAR, delegat Towarzystw Naukowych Wydziału VI Nauk Medycznych do Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, czł. Międzyresortowej Komisji przy VI Wydziale PAN ds. Oceny Programów Badawczych w Zakresie Nauk Medycznych, Biologicznych i Rolniczych, czł. Komisji ds. Oceny Programów Badawczych Wydziału VI PAN, czł. Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej 1978–1987, czł. i przewodniczący 1978–1981 Komisji Wydawniczej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, czł. Centralnej Komisji Nadzoru nad Doświadczeniami na Ludziach, czł. Komisji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Zmiany Programów Nauczania AM 1982–1985, czł. Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia we Wrocławiu 1981–1987, czł. Okręgowej Komisji Kontroli Zawodu we Wrocławiu, czł. Rady Naukowej Instytutu Leków 1990–1991, czł. Rady Naukowej Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich, czł. kolegium redakcyjnego, sekretarz, zastępca redaktora naczelnego Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1956–1977, czł. kolegium redakcyjnego Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy (obecnie Pharmacological Reports), czasopisma Tworzywa Sztuczne w Medycynie, następnie Polimery w Medycynie, czł. założyciel Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, czł. Zarządu lub Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego 1965–1992, sekretarz 1969–1971, przewodniczący 1977–1980, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego, czł. założyciel, przewodniczący w trzech kadencjach, wiceprzewodniczący przez szereg kadencji Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, wyróżniony godnością członka honorowego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego 1995, czł. Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, WTN. Główne kierunki badań naukowych: badania w zakresie: wpływu leków przeciwhistaminowych na kurczliwość mięśni gładkich macicy, skuteczności dekstranu w leczeniu wstrząsu, sztucznej hipotermii, zjawiska tachyfilaksji, interakcji alkoholu etylowego z licznymi lekami, poszukiwania nowych leków psycho- i neurotropowych; przedkliniczne badania wielu nowych związków o spodziewanym działaniu biologicznym i leczniczym m.in. o potencjalnym działaniu miejscowo znieczulającym, ganglioplegicznym, sympatykotonicznym, kuraryzującym, psychostymulującym i analeptycznym, hipotensyjnym, przeciwdrgawkowym, uspokajającym i nasennym; współtwórca proksybarbalu (Ipronalu), udział w badaniach przesiewowych kilkuset nowych związków heterocyklicznych w kierunku ich działania ośrodkowego; badania dotyczące leków stosowanych w nadkwaśności i w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zbadanie i porównanie z oryginalnymi preparatami 37 leków z różnych grup farmakologicznych. Promotor 9 przewodów doktorskich, wśród wychowanków 3 doktorów hab. n. med. i 1 doktor hab. n. farm. Autor 150 prac naukowych, w tym 84 prac doświadczalnych (oryginalnych), 27 patentów, 39 komunikatów, referatów, rozdziałów w podręcznikach. Wyróżniany wielokrotnie nagrodami Rektora AM we Wrocławiu, kilkukrotnie nagrodami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, nagrodą Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia za działalność na rzecz integracji wrocławskiego środowiska naukowego i walkę o dobro uczelni wrocławskich w szczególnie trudnym okresie stanu wojennego, posiada wiele odznaczeń m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Tytuł honorowy „Zasłużony nauczyciel”, odznakę „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”, Odznaka „XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska”, Medal Akademii Medycznej we Wrocławiu.