Sawicz-Birkowska Krystyna Ur 1935r w Jaśle; Dr n. med. 15.01.1069r; Dr habil. med. 15.09.1988r; Docent 1.10.1989r; Tytuł naukowy Profesora 22.10.1996 ; Prof. nadzwyczajny w AM we Wrocławiu 1.09.1998r ; Prof. zwyczajny w AM we Wrocławiu 1.06.2000r ; Pełnomocnik JM Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego i Indywidualnego Toku Studiów od 1.10.1998r i nadal; Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich w AM we Wrocławiu od 20.06 1998r do 31.08.1999r.; Członek Senackiej Komisji Wydawniczej od 1.10.1999r i nadal; Członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych od 1.10.1999 do 1.09. 2000, od 1.09.2000 nadal w tej Komisji jako Delegat Związku Nauczycielstwa Polskiego. Członek Kolegium Redakcyjnego Uczelnianego Kwartalnika Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej od 1997r do 2000r. Członek Komisji Dziekańskiej Finansowej od 1997r do 2000r. Specjalista Wojewódzki ds. Chirurgii Dziecięcej dla województwa Dolnośląskiego od 1990r i nadal. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich ( TCHP ) od 1963r i nadal. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych od 1966r i nadal; Sekretarz Oddziału Dolnośląskiego w latach 1990 – 1994; Przewodnicząca Sekcji Chirurgii Onkologiczne PTChDz od 2000 do 2003r; Członek Francuskiego Towarzystwa Pediatrów Onkologów ( SFOP ) od 1995r; Członek Międzynarodowego Towarzystwa Pediatrów Onkologów ( SIOP ) od 1993r; Członek Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów Onkologów Dziecięcych ( IPSO ) od 1991 r.; Członek Towarzystwa Onkologów Polskich od 1990r. Współtwórca polskiej szkoły chirurgów onkologów dziecięcych. Wprowadziła nowoczesne leczenie operacyjne guzów litych u dzieci (nerczaka, zwojaka, mięsaków tkanek miękkich i guzów germinalnych gonad) po wstępnej (neoadiuwantnej) chemioterapii przedoperacyjnej. Wprowadziła leczenie nerkooszczędzające w leczeniu operacyjnym nerczaków jednostronnych u dzieci. Wypromowała 5 doktorów nauk medycznych. Autor 249 publikacji opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Autor 2 monografii i 4 rozdziałów w podręcznikach. Autor 45 rozdziałów w Skryptach wydanych w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 1991 r,. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 2001r,. Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2004r, Złotą Odznaką Honorową Pracownika Służby Zdrowia., Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Dolnośląskiego. Szerzej o Niej w „Who is who in Poland” Wydanie II 2003r , Wydawnictwo Hubners Blaues „Who is who”, Zug Schweiz, str. 3818-3819