Słowikowski Jan ur. 1915 w Nowym Sączu; Dyplom w 1939 r, UJ w Krakowie, Dr med. 1951; Dr hab. 1962; Prof. nadzw. 1962, prof. zw. 1979. Specjalista chirurgii ogólnej 1953, chirurgii dziecięcej 1965, Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej 1963-1985. Członek 7 zagranicznych Towarzystw Naukowych. Członek 5 Krajowych Towarzystw Naukowych. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgów i Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych 1973-1976 / 77- 1980/. Autor 192 prac naukowych i 5 podręczników. Promotor 14 doktorów, 12 recenzji doktorskich, 3 recenzji habilitacyjnych, 5 profesorskich. Wprowadził kilka własnych oryginalnych metod operacyjnych do chirurgii światowej. Pionier chirurgii dziecięcej na Dolnym Śląsku. Wybudował pierwszą na Dolnym Śląsku sześciokondygnacyjną Klinikę Chirurgii Dziecięcej we Wrocławiu. Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Kawalerski OO Polski, Zasłużony Nauczyciel PRL, Krzyż Komandorski, Doktor Honoris Causa AM we Wrocławiu. Podpułkownik Wojska Polskiego. Bardzo aktywny w konspiracji, członek ZWZ-AK w latach 1940-45. Zorganizował i przeprowadził pierwszą w Polsce ucieczkę ze szpitala w Nowym Sączu kuriera gen. Sikorskiego – J. Karskiego.