Wronecki Krzysztof ur. W 1945 roku w Szamotułach; Dr med. 1979; Dr habil. med. 1992r. W 1989 roku powołany na stanowisko ordynatora Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przyczyniając się do rozwoju kardiochirurgii dziecięcej na Dolnym Śląsku oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca. W 1997 roku stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Akademii Wychowania Fizycznego. Jest autorem i współautorem około 70 prac naukowych, oraz współautorem podręcznika „Kardiochirurgia dziecięca’. Jest członkiem Niemieckiego, Jugosłowiańskiego, Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Niemieckiego towarzystwa Chirurgii Serca. Promotorz dwóch prac doktorskich oraz kilkunastu prac magisterskich. Jako członek Rotary-Club otrzymał najwyższe oznaczenie rotariańskie „Paul Horris Fellow”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.