Bagłaj Maciej ur. 1962 r we Wrocławiu; Dr med. 1993 r; Dr habil. Med. 2001 roku; Powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AM w 2005 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, International Society of Paediatric Surgical Oncologist /IPSO/ British Association of Paediatric Surgeons, European Union of Paediatric Surgeons Associations , Polskie Towarzystwo Anatomiczne. Jest autorem i współautorem 92 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, autorem wielu rozdziałów w podręczniku „Chirurgia dziecięca”. Promotor jednego doktoratu. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.