Jezioro Zdzisław urodził się w 1908 r. Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu we Lwowie ukończył w 1934 r. W latach 1935-38 pracował w Szpitalu Powiatowym (Kołomyja), w okresie 1939-44 – w Państwowym Instytucie Medycznym (Lwów), 1944-46 był dowódcą Wojsk. Szpitala Ewakuacyjnego w stopniu majora. W latach 1946-51 był adiunktem w I Kliniki Chirurgicznej AM we Wrocławiu, a w okresie 1951-78 pełnił funkcję kierownika III Kliniki Chirurgicznej(od 1972 r. -Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego) AM we Wrocławiu. Był organizatorem kierunku naukowego - chirurgii przełyku, a szczególnie chirurgii wytwórczej całego przełyku z różnych odcinków jelit. Jako pierwszy w Polsce przemieścił przeszczep jelitowy przez przednie śródpiersie. Opracował oryginalne metody leczenia chirurgicznego - wytwarzania zastępczego przełyku z prawej połowy okrężnicy oraz z jelita krętego i kątnicy, leczenia uchyłków przełyku, odtwarzania mechanizmu zaporowego wpustu, a także leczenia tzw. przełyków olbrzymich. Wypromował 14 doktorów medycyny, 4 doktorów habilitowanych, 3 profesorów chirurgii. Był autorem 181 publikacji.
Należał do Société Internationale de Chirurgie, Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich (członek honorowy), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pełnił funkcję v-przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za wybitne osiągnięcia naukowe. Zmarł 1 maja 1991 roku, w wieku 83 lat.
R. Taboła – praca doktorska 2003 r.„Zdzisław Jezioro – twórca wrocławskiej chirurgii przełyku”, Biblioteka Akademii Medycznej.