Bernat Mieczysław urodził się w 1926 r. Ukończył Wydział lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1954 r. W latach 1951-54 był asystentem Zakładu Anatomii Opisowej AM we Wrocławiu, a w okresie 1954-57 asystentem III Kliniki Chirurgicznej AM we Wrocławiu. Lata 1957-59 to służba w Wojsku Polskim, zakończona w stopniu majora. W latach 1959-96 pracował w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego AM we Wrocławiu przechodząc kolejne etapy naukowe: asystent, adiunkt, docent, profesor nadzw., profesor zw. Kliniką kierował w latach 1990-96.
Prace naukowe M. Bernata dotyczą: bakteriologii klinicznej, zapalenia kości, chorób przełyku. Szereg opracowań poświęcony jest chirurgii wytwórczej całego przełyku – opracowaniu oryginalnego sposobu wytwarzania przełyku z jelita czczego, taktyki i strategii wytwarzania zastępczych przełyków z okrężnicy, wykonywania zespoleń przeszczepu jelitowego z gardłem. Jest współautorem metody odtwarzania mechanizmu zaporowego wpustu oraz przetoki jelitowej do długoterminowego odżywiania. Opublikował 170 prac.
Wypromował 5 doktorów medycyny i był opiekunem 3 habilitantów.
Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Medalem 40-lecia PRL (1984), Medalem „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” (1973). Wyróżniony - Nagrodą Ministra Zdrowia I° (1969) i Nagrodą PAN I° (1983). Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich (członek honorowy), Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych.
Szerzej o Mieczysławie Bernacie – Wydawnictwo HELION 2000, str. 25.