Grabowski Krzysztof Urodził się w 1952 roku. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1977 r. Po odbyciu stażu podyplomowego w Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu, podjął pracę w przychodni rejonowej. Od 1980 r. jest zatrudniony w Katedrze i Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej we Wrocławiu, kolejno jako asystent, adiunkt, a funkcję kierownika kliniki pełni od 2003 roku. W latach 1996-99 był kierownikiem Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz koordynatorem ds. nauczania chirurgii. Przez 2 kadencje (1999-2005) pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych i studenckich na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od sierpnia 1999 do sierpnia 2000 był członkiem Sekcji - Nauki Kliniczne i Zabiegowe KBN.
Jest autorem 80 prac i 55 komunikatów zjazdowych. Wypromował 6 doktorów medycyny.
Prace naukowe K. Grabowskiego dotyczą chirurgii przełyku, a szczególnie schorzeń zastępczych przełyków wytworzonych z różnych odcinków jelit. Opracował metody diagnostyki i leczenia schorzeń odtworzonych przełyków. W zespole z B. Łazarkiewiczem i Z. Grzebieniakiem wykonał pierwsze w Polsce badania endoskopowe zastępczych przełyków. Zajmuje się taktyką postępowania operacyjnego w przypadkach urazów chemicznych i mechanicznych przełyku oraz leczeniem łagodnych i nowotworowych schorzeń przełyku. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi (1995), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (2000), Złotą Odznaką Honorową „Academia Medica Wratislaviensis” (2004).