Kaleta Stefan ur. w 1926 r., zm. w 1991 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Jan Gwiazdomorski) – 1966 r.; doc. – 1969 r.; prodziekan Wydz. Prawa 1974–1975 i 1981–1987. Wypromował trzech dr., w tym dr. hab.