Wrężlewicz Władysław ur. 5 września 1918 r. w Żywcu, doktor medycyny. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Wiedniu w 1946 r. Dyplom lekarski nostryfikował w 1949 r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora medycyny uzyskał w Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1951r. Mianowany docentem w 1955r., profesorem nadzwyczajnym w 1967r. W latach 1948 – 1955 asystent II Katedry Chirurgii Uniwersytetu, a potem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1955 r. docent tejże Katedry, od 1967 r. profesor nadzwyczajny przy tej Katedrze. Po uzyskaniu dyplomu w 1946 r. 4 - miesięczne studia w Klinice Chirurgicznej prof. Finsterera, a w 1947 r. 4 – miesięczne studia w Klinice Urazowej prof. Böhlera w Wiedniu. W 1956 r. studia w zakresie torakochirurgii w Szwecji, w latach 1958 – 1959 także studia w Danii i Anglii w ramach 12 – miesięcznego stypendium z fundacji Rockefellera. W 1967 r. w ramach 3 – miesięcznego stypendium pobyt w Klinikach Uniwersyteckich w Heidelbergu i Monachium. W 1969 r. 4 – miesięczny pobyt w Uniwersyteckiej Klinice prof. Sondergaarda w Danii oraz w Skandynawskim Centrum Przeszczepiania Narządów. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów. Główny kierunek badań: chirurgia ogólna, chirurgia urazowa, transplantacja narządów, torakochirurgia. Opublikował 150 prac w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Zmarł w 1997 r.