Łazarkiewicz Bogdan ur. 1929 w Mokrzeszy, zast. asyst. 1951, lek. med. 1954, dr med. 1964, dr hab. 1972, docent 1975, prof. nadzw. 1981, prof. zw. 1989. Kier. Kat. i Kl. Chirurgii AM 1980-2000, prorektor AM 1978-84, Rektor AM 1987-90, dr h.c. Akad. Rol. (2002). Stypendysta Uniwersytetu w Utrechcie – Holandia 1968, Uniwersytetu w Aarhus – Dania 1971 i Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Bochum i Tübingen – RFN 1976, 1980, 1985. PAN – Komitet Patofizjologii Klinicznej 1987-89, Komitet Gastroenterologii i Hepatologii 1996-98. Twórca szkoły naukowej – chirurgia ogólna i onkologiczna. Współpracownik pionierskiego zespołu krążenia pozaustrojowego w kardiochirurgii w Klinice W. Brossa. Współtwórca Międzyklinicznej Pracowni Doświadczalno-Naukowej. Konsultant wojewódzki ds. chirurgii 1976-81. Konsultant regionalny ds. chirurgii 1982-98. Komitety redakcyjne: Coloproctology, Acta Endoscopica Polona, Polski Przegląd Chirurgiczny. Członkostwa honorowe: Tow. Chir. Czechosłowackich 1991, Tow. Chir. Polskich 1994, Pol. Tow. Anest. i Intensywnej Terapii 1998, Deutsche Geselschaft für Chirurgie, International College of Surgeons Pol. Sect. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich 1989-91 i organizator 55 Kongresu Chirurgów Polskich 1991. Wypromował 22 dr. n. med., 4 dr. hab., 2 prof., 244 publikacje, 2 książki, 3 skrypty. Odznaczenia: Krzyż Komandorski O.O.P., Krzyż Oficerski O.O.P., Krzyż Kawalerski O.O.P., Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Medal Gloria medicinae, Medal Academia Medica Wratislaviensis Polona, Szerzej o nim: Magistro et Medico 2000, wyd. AM we Wrocławiu, Who is who w Polsce, Hübners Blaues Schweiz 2003.