Bross Wiktor organizator wielu szkół naukowych chirurgii, twórca Szkoły Naukowej Kardiochirurgii w roku 1955. Urodził się 5 sierpnia 1903r w Witkowie. Docent habilitowany 1938 UJK Lwów veniam legendi et docendi , prof. nadzw. 1946 Wydział Lekarski Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, prof. zw. 1952 Akademii Medycznej, kier. II Katedry i Kliniki Chirurgii 1946-70, dyr. Instytutu Chirurgii 1970-73, kier. Katedry i Kliniki Chirurgii Serca 1970-73. Odbudował zniszczoną klinikę, wybudował galerie nad salą operacyjną. W latach 60-tych wybudował nowe operacyjno-diagnostyczne skrzydło dla kliniki. Otrzymał w darze od Polonii Amerykańskiej sztuczne serce-płuco typu Kay-Cross oraz angiograf z Hutnictwa Stali w Katowicach. Prezes Tow. Chir. Pol. (1962-64), przew. Dolnośląskiego Oddziału Tow. Chir. Pol. (1946-73), czł. Societé Internationale de Chirurgie 1938, v-prezydent 1963-65 (Filadelfia), 1967-69 (Buenos Aires), 1975-77 (Tokio – Kioto). Od 1966 czł. Academiae Naturae Curiosum Leopoldina Halle, zał. Wrocł. Tow. Nauk. i prezes (1964-68). Członek korespondent , później rzeczywisty PAN, Komisji Terapii Dośw. PAN 1972, Komisji Patofizjologii Klinicznej PAN 1983 dr hc mult Uniwersytetu i A.M. Wrocław oraz Śląskiej A.M Katowice. Wypromował 79 doktorów n. med., 33 dr. hab., z tego 15 zostało profesorami. Autor 500 publ., 2 podręczników, 3 rozdz. w podręcznikach. Wojna 1939 – chirurg szpitala na Politechnice Lwowskiej. 1944 – Szpital Przyfrontowy dla ludności cywilnej Iwonicz. Posiadane odznaczenia: Krzyż Komandorski z Gwiazdą O.O.P., Krzyż Oficerski O.O.P., Order Sztandaru Pracy I kl. Szerzej o nim: Magistro et Medico – AM Wrocław 1980, s. 356; Uczeni Wrocławscy, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1994, 2 seria A Nr 248 , str.232-234.