Kustrzycki Anatol kontynuator szkoły kardiochirurgii, ur. 27 marca 1924r w Chorzenicach koło Radomska. W roku 1946 matura w Radomsku. W latach 1946-51 studia we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim. Już podczas studiów w roku 1949 rozpoczął pracę w II Klinice Chirurgicznej pod kierunkiem Wiktora Brossa w charakterze zastępcy asystenta, asystenta, starszego asystenta, adiunkta. Kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Serca (1973-1987). Posiadał specjalizację I0 i II0 z chirurgii ogólnej, podspecjalizację z torakochirurgii i kardiochirurgii. Stopień dr med. w 1960r habilitacja, 1972 docent, 1979 profesor nadzwyczajny. Promotor 3 doktoratów.Organizator i kierownik Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej. W końcu lat 60-tych brał czynny udział w budowie i wyposażeniu nowego skrzydła kliniki, na parterze nowa sala operacyjna kardiochirurgii. Zorganizował nową Pracownię Hemodynamiki Krążenia na wzór zachodni. Wprowadził do kliniki w 1974 chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca za pomocą by-pasów i leczenie zawału zagrażajacego. Operował wady wieloujściowe, skojarzone wad zastawkowe z rewaskularyzacją mięśnia sercowego. Wprowadził leczenie tętniaków lewej komory na sercu bijacym oraz oraz metodę tunelizacji nieprawidłowego spływu żył płucnych. Autor i współautor 180 prac, 5 monografii, 3 rozdziałów w podręcznikach. Posiada 5 opatentowanych wzorów użytkowych, 3 narzędzia do kardiochirurgii, fibrylator serca, 2 urządzenia do diagnostyki, 2 świadectwa racjonalizatorskie. Założyciel Klubu Kardiochirurgów Polskich, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „ Zasłużony Racjonalizator Produkcji”.Więcej : Uczeni Wrocławscy 1974-94 W.T.N str. 190-192 oraz Who is who 1987 Warszawa Interpress str.368.