Bross Tadeusz kontynuator szkoły kardiochirurgii ur. 24.03.1930 w Żninie, gdzie w roku 1950 zdał maturę. 1950-55 studia na Wydziale Lekarskim. 1955-58 praca w szpitalu powiatowym w Żninie. Od 1958 do 1997 prcuje przez okres 39 lat w II Klinice Chrurgii Serca pod kierunkiem Wiktora Brossa, a następnie Anatola Kustrzyckiego. Po śmierci Anatola Kustrzyckiego w roku 1987 kierownictwo kliniki do 1997. Posiada I0 i II0 specjalizacji z chirurgii ogólnej i II0 z kardiochirurgii. Przechodzi wszystkie szczeble od asystenta wzwyż. W roku 1966 doktorat Habilitacja w 1972 ,1979 docent. 1980 profesor nadzwyczajny. Bierze czynny udział w rozwoju kardiochirurgii wrocławskiej. Wraz z Wiktorem Brossem , Anatolem Kustrzyckim otrzymuje w roku 1973 nagrodę zespołową pierwszego stopnia Ministra Zdrowia -Mariana Śliwińskiego: „Za szczególnie ważne, twórcze, pionierskie osiągnięcia dla rozwoju kardiochirurgii wrocławskiej”. Wraz z Ottonem Baderem, Zdzisławem Samsonowiczem wprowadza do stosowania aparaturę do krążenia pozaustrojowego wielorazowego użytku typu Kay-Cross z natleniaczem powierzchniowym film-oxygenator, modyfikzcję w eksperymencie i zastosowaniu klinicznym. Kieruje Pracownią Krążenia Pozaustrojowego. Wprowadza spieniające oxygenatory jednorazowego uzytku bubble-oxygenator, a następnie membranowe - membranoxygenator, hemodylucję i hypotermię przepływową. Przez okres prawie 20 lat prowadzi oddział – intensywnego nadzoru pooperacyjnego. Organizuje drugą salę operacyjną z klimatyzacją obydwu sal oraz nowoczesnym monitorowaniem przez co zwiększyła się ilość operacji w krążeniu pozaustrojowym z 202 do 550 rocznie. Ogłosił 147 prac oraz 3 monografie . Wyspecjalizował 6 chirurgów ogólnych II0, 8 kardiochirurgów był promotorem 11 doktoratów i patronem 2 habilitacji. Członek Klubu Kardiochirurgów Polskich odznaczony Złotym Skalpelem oraz Laurem za pionierskie osiągnięcia przez Polskie Towarzystwo Kardio-torakochirurgiczne. Od 1974r Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, wieloletni sekretarz od 10 lat Przewodniczacy Wydziału V Nauk Lekarskich. Więcej : Who is who Interprenss Warszawa 1987 str.81.