Kustrzycki Wojciech kontynuator szkoły kardiochirurgii urodził się 4 marca 1957r we Wrocławiu w rodzinie lekarskiej. Rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim, w roku 1981 uzyskał dyplom lekarza i 1 grudnia rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chirurgii Serca. Posada I0 specjalizacji z chirurgii ogólnej i II0 z kardiochirurgii. W latach 1986-88 odbył 2 letni staż naukowy w Bad Oeynhausen w Niemczech oraz 3 miesieczny w Klinice Kardiochirurgii Dzieciecej w Krakowie.W 1991r doktorat. W roku 2000 habilitacja. W klinice pracuje przez okres 24 lat od stanowiska asystenta w roku 1981, 1992 adiunkta do Kierownika Kliniki w 2001. W zakresie operacji odtwórczych zastawki mitralnej odbył zagraniczne staże naukowe w Coimbra w Portugalii, w Brukseli, 2-krotnie w Bad Neustadt w Niemczech. W roku 1993 przebywał we Wrocławiu dr Patrick Perrier z Bad Neustadt, z którym wspólnie wykonali we Wrocławiu zabiegi rewaskularyzacyjne zastawki mitralnej. Wprowadził do kliniki wspólnie z Andrzejem Dorobiszem, jednoczasowe operacje tętnic dogłowowych i wieńcowych serca. Wprowadził metodą krwistej, ciepłej kardioplegii. OPCAB – operacje wieńcowe bez krążenia pozaustrojowego. Jego dorobek naukowy stanowi ponad 40 prac. Posiada biegłą znajomość 4 języków obcych angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardio-torakochirurgicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, European Association for Cardio-Thoracic Surgery oraz European Society for Cardiovasculary Surgery oraz Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz – und Gefässchirurgie. Bierze czynny udział w zjazdach zagranicznych wygłaszając referaty. Zorganizował w 2004 r „100-lecie Torakochirurgii”, a w 2005 50-lecie kardiochirurgii we Wrocławiu.