Wiktor Zdzisław ur. 1911 w Kulikowie, zmarły w 1970 roku we Wrocławiu Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 1938 r. Doktorat z historii medycyny i historii chirurgii w 1945 r., profesor nadzwyczajny 1955 r. W latach 1946 - 1949 adiunkt Katedry i Zakładu Historii Medycyny Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Prowadził wykłady z historii medycyny.
Organizator i pierwszy dyrektor Biblioteki Wydziału Lekarskiego w latach 1950 - 1958 Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych (od 1956 r.), która została przekształcona w samodzielną Klinikę Nefrologiczną w 1958. Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii AM we Wrocławiu od 1962 r. do śmierci w 1970 r. 1962 - 1965 prorektor AM we Wrocławiu.
Redaktor naukowy wydawnictw medycznych, Członek wielu zagranicznych i krajowych towarzystw naukowych m. in. Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Wewnętrznych, Międzynarodowego Towarzystwa Historii Medycyny, Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologii, członek Komisji Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1956-1958 przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, przewodniczący Rady Naukowej Uzdrowiska Cieplice. Organizator pierwszego w Europie zjazdu naukowego poświęconego chorobom nerek. Prowadził wykłady w Halle i Erfurcie. Zapoznawał się z nowymi metodami leczenia chorób nerek w Szwecji, Danii i NRF.
Główne kierunki badań: diagnostyka i terapia chorób nerek, leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, patogeneza zapalenia kłębuszków nerkowych, transport kanalikowy elektrolitów, allotransplantacja nerki w modelu doświadczalnym, miażdżyca oraz lecznictwo uzdrowiskowe. Odrębny nurt badań dotyczył historii medycyny m. in. ślady polskości w medycynie Dolnego Śląska, działalność naukowa Jana Mikulicza Radeckiego. Promotor 13 doktoratów n. med., opiekun 5 doktorów habilitowanych, spośród wychowanków 4 osoby uzyskały tytuł profesora. Autor 257 prac naukowych i podręcznika Zarys nefrologii klinicznej. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal X- lecia PRL.