Szewczyk Zenon ur. 1927, absolwent AM we Wrocławiu z roku 1954. dr n. med. 1963, dr hab. med. 1970, profesor nadzwyczajny 1977, profesor zwyczajny 1987. W latach 1970 - 1998 kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii we Wrocławiu, Prorektor d/s nauki w latach 1988-1991. Przewodniczący Dolnośląskiego Towarzystwa Nefrologicznego, wieloletni członek Komisji Patofizjologii PAN, przewodniczący Komisji Nauki PAN (1 kadencja), członek Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego i Nefrologicznego.
Główne kierunki badań naukowych: immunopatogeneza pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek, immunologia alloprzeszczepu, leczenie immunosupresyjne glomerulopatii, patogeneza mocznicy, leczenie hemodializą i dializą otrzewnową, balneoterapia.
Wypromowanych 19 doktorów n .med., 7 doktorów habilitowanych, spośród wychowanków 5 osób uzyskało tytuł profesora. Autor 176 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka AM.