Klinger Marian ur. w 1948 r. w Warszawie, absolwent AM we Wrocławiu z 1972 r. Dr n. med. 1978, dr hab. 1984, tytuł profesora uzyskał w 1992 r. Od 1998 r. kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej. Przez okres ponad roczny pracował w charakterze post-doctoral fellow w Klinice Nefrologii Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles. Prowadził wykłady w Haifie i Monachium. Jest członkiem Europejskiego, Międzynarodowego i Amerykańskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Narządów, Stowarzyszenia Kongresów Medycznych Euroregionu Nysa. Jest przewodniczącym Dolnośląskiego Towarzystwa Nefrologicznego, członkiem Komitetu Patofizjologii PAN i Komisji Nefrologicznej tegoż Komitetu. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Przewodniczy kapitule nagrody Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Jest członkiem komitetów redakcyjnych lub rad naukowych wielu czasopism m. in. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, Nefrologia i Dializoterapia Polska, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. Recenzował prace przedkładane do druku m. in. w American Journal of Nephrology, Nephrology Dialysis and Transplantation. Opiniował liczne wnioski o nadanie doktoratu honoris causa, tytułu profesora nauk medycznych. Od 1993 jest członkiem Senatu AM, od 1999 r. pełni obowiązki prorektora AM do spraw nauki.
Główne kierunki badań naukowych: ocena stanu immunologicznego biorców przeszczepu nerki, zastosowanie nowych leków immunosupresyjnych w programach po przeszczepowej immunosupresji, zagadnienia z zakresu immunopatologii, kliniki i terapii kłębuszkowych zapaleń nerek oraz patogeneza toksemii mocznicowej i czynniki wpływające na adekwatność hemodializy i dializy otrzewnowej.
Promotor 10 rozpraw doktorskich i jednej habilitacyjnej. Autor 194 publikacji (46 prac zostało ogłoszonych w czasopismach z listy filadelfijskiej m. in. Lancet, Journal of American Society of Nephrology, Kidney International, Nephron) oraz 3 rozdziałów w podręcznikach i 1 książki. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie.